1

Tin mới

Đất đấu giá Đông Khê Đông Sơn Thanh Hoá

THANH HÓA ĐANG LÀ CỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ MẠNH MẼ NHẤT CẢ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Mặc dù chịu ảnh hưởng Covid-19 bùng phát trở lại, kinh tế của tỉnh Thanh Hoá duy trì tăng trưởng khá. Tổng cục Thống kê cho thấy, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thanh Hóa (GRDP) ước đạt 8,66%, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,47%; công nghiệp – xây dựng tăng 12,9%; dịch vụ tăng 7,3%.

Không có nhận xét nào